Hayat Sigortası Ürünlerimiz

Birikimli Hayat Ürünlerimiz

Hep Yatırım

Hep Yatırım Sigortası isteyen herkesin sahip olabileceği, gelecekteki planlarınız için şimdiden birikim yapmanızı sağlayan bir Hayat Sigortasıdır.

Hep yatırım sigortasına yaş sınırlaması ve sağlık beyanı olmadan isteyen herkes sahip olabilir.

Hep Yatırım Sigortasında vefat, maluliyet gibi teminatlar olmadığından ödediğiniz primlerin daha fazla yatırıma yönlendirilmesi sağlanır.

Temel Özellikler

 • 0 ile 75 yaş arasındaki herkes Hep Yatırım Sigortasına sahip olabilir.
 • Sigorta süresi en az 10 yıldır.
 • Yaş ile sigorta süresi toplamı 85’i geçmeyecek şekilde sigorta süresi belirlenebilir.
 • Primlerinizi; aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak ödeyebilirsiniz.
 • Sigorta süresi içinde yapılan ödemelerde yaşama hali teminatına ilişkin risk primi kesildikten sonra birikime ilave edilir.

Teminatlar

Hep Yatırım Sigortası Yaşama Hali ve Birikim Teminatlarını içeren Birikimli Hayat Sigortasıdır.

 • Yaşama Hali Teminatı: Sigorta süresi sonunda sigortalı hayatta ise yaşama İhtimali Teminatı ödenir.
 • Birikim Teminatı: Yatırıma yönlendirilen tutar alınan primden komisyon, idari masraf ve risk kesintileri düşüldükten sonra kalan tutardır.

Avantajlar

Primlerin ve Birikimlerin Değerlendirilmesi

 • Sigortalının yatırdığı primler şirketimiz hesabına intikal ettikten bir gün sonra yatırıma yönlendirilir.
 • Birikimler Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş ‘nin profesyonel portföy yöneticileri tarafından etkin bir biçimde, güvenli ve yüksek gelir getiren yatırım araçlarında değerlendirilir.
 • Hep Yatırım sigortasında prim miktarı ve prim süresini belirlerken öncelikli olarak geleceğiniz ve sevdiklerinizle ilgili planlarınızı düşünmeniz daha sağlıklı olacaktır.
 • Hep Yatırım sigortasında prim ödemelerini TL yada USD olarak yapabilirsiniz.

Vergi Avantajı

 • Hep Yatırım sigortasında vergi avantajından faydalanarak (4697 no’lu kanunun belirttiği 63. ve 89. maddelerine göre) ödediğiniz primlerin belirli bir oranını vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Tek Primli Hep Yatırım

Primli Hep Yatırım Sigortası isteyen herkesin sahip olabileceği, gelecekteki planlarınız için şimdiden birikim yapmanızı sağlayan bir Hayat Sigortasıdır.

Tek Primli Hep Yatırım Sigortasına yaş sınırlaması ve sağlık beyanı olmadan isteyen herkes sahip olabilir.

Tek Primli Hep Yatırım Sigortasında vefat, maluliyet gibi teminatlar olmadığından ödediğiniz primlerin daha fazla yatırıma yönlendirilmesi sağlanır.

Temel Özellikler

 • 0 ile 75 yaş arasındaki herkes Hep Yatırım Sigortasına sahip olabilir.
 • Sigorta süresi en az 10 yıldır.
 • Yaş ile sigorta süresi toplamı 85’i geçmeyecek şekilde sigorta süresi belirleyebilirsiniz.
 • Sigorta Primi, sigorta başlangıcında peşin olarak ödenir.

Teminatlar

Tek Primli Hep Yatırım Sigortası Yaşama Hali ve Birikim Teminatlarını içeren Birikimli Hayat Sigortasıdır.

 • Yaşama Hali Teminatı: Sigorta süresi sonunda sigortalı hayatta ise yaşama İhtimali Teminatı ödenir.
 • Birikim Teminatı: Yatırıma yönlendirilen tutar alınan primden komisyon, idari masraf ve risk kesintileri düşüldükten sonra kalan tutardır.

Avantajlar

Primlerin ve Birikimlerin Değerlendirilmesi

 • Sigortalının yatırdığı primler şirketimiz hesabına intikal ettikten bir gün sonra yatırıma yönlendirilir.
 • Birikimler Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş ‘nin profesyonel portföy yöneticileri tarafından etkin bir biçimde, güvenli ve yüksek gelir getiren yatırım araçlarında değerlendirilir.
 • Tek Primli Hep Yatırım Sigortasında prim miktarı ve prim süresini belirlerken öncelikli olarak geleceğiniz ve sevdiklerinizle ilgili planlarınızı düşünmeniz daha sağlıklı olacaktır.
 • Tek Primli Hep Yatırım Sigortasında prim ödemelerini TL yada USD olarak yapabilirsiniz.

Vergi Avantajı

 • Tek Primli Hep Yatırım Sigortasında vergi avantajından faydalanarak (4697 no’lu kanunun belirttiği 63. ve 89. maddelerine göre) ödediğiniz primlerin belirli bir oranını vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Vakıf Yatırım

Yatırım sigortası insanlara aktif çalışma dönemleri bittikten sonra ekonomik güvenceye sahip olabilmelerine destek sağlayacak bir yatırım planıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumlarına bağlı olarak çalışanların çalışma dönemleri içinde ödedikleri primler aktif çalışma hayatlarını bitirdikten sonra ihtiyaç duyacakları gelir için yeterli olamamaktadır. Vakıf Yatırım bu noktada ek bir gelir sağlayarak sigortalının yaşam standardını korumasını sağlar.

Temel Özellikler

 • 18 ile 60 yaşları arasındaki sağlıklı herkes Vakıf Yatırım Sigortasına sahip olabilir.
 • Sigorta süresi 10 yıl ile 30 yıl arasında seçilebilir.
 • Yaş ile sigorta süresi toplamı 70’i geçmeyecek şekilde sigorta sürenizi belirleyebilirsiniz.
 • Primlerinizi; aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak ödeyebilirsiniz.
 • Çocuğunuzu menfaattar olarak gösterip poliçeden yararlanmasını sağlayabilir ya da 18 yaşını doldurduğunda poliçenizi çocuğunuza devredebilirsiniz.
 • Ya da herhangi bir yakınınızı menfaattar olarak gösterebilirsiniz.

Teminatlar

Vakıf Yatırım Sigortası Vefat ve Birikim Teminatlarını içeren Birikimli Hayat Sigortasıdır.

 • Vefat Teminatı: Sigortalının poliçe süresi içerisinde vefat etmesi halinde sigorta poliçesi dahilinde vefat tarihinde ödenmesi gereken öngörülen son aylık primin sigorta başlangıcında belirlenen katı kadar vefat teminatı ve kar paylı birikimi menfaatdar(lar)ına ödenir ve poliçe sona erer. Sigortalı, ödediği aylık primin 60 ile 750 katı arasında bir tutarı teminat olarak belirleyebilir.
 • Birikim Teminatı:Yatırıma yönlendirilen tutar alınan primden komisyon, idari masraf ve risk kesintileri düşüldükten sonra kalan tutardır.

Avantajlar

Primlerin ve Birikimlerin Değerlendirilmesi

 • Sigortalının yatırdığı primler şirketimiz hesabına intikal ettikten bir gün sonra yatırıma yönlendirilir.
 • Birikimler Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş ‘nin profesyonel portföy yöneticileri tarafından etkin bir biçimde, güvenli ve yüksek gelir getiren yatırım araçlarında değerlendirilir.

Vergi Avantajı

 • Tek Primli Hep Yatırım Sigortasında vergi avantajından faydalanarak (4697 no’lu kanunun belirttiği 63. ve 89. maddelerine göre) ödediğiniz primlerin belirli bir oranını vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Enflasyona Endeksli Hayat Sigortası

Enflasyona Endeksli Hayat sigortası sizin ve ailenizin geleceğini oluşabilecek risklere karşı güvence altına alan ve aynı zamanda çalışma hayatınızın sonunda kullanabileceğiniz bir birikime sahip olmanızı sağlayan bir hayat sigortasıdır.

Enflasyona Endeksli Hayat Sigortası sahip olduğu teminatlarla her an oluşabilecek risklerin beraberinde getireceği ekonomik sıkıntıları ortadan kaldırmayı amaçlar.

Temel Özellikler

 • 18 ile 45 yaşları arasındaki sağlıklı herkes Enflasyona Endeksli Hayat Sigortasına sahip olabilir.
 • Sigorta süresi 10 yıl ile 30 yıl arasında seçilebilir.
 • Yaş ile sigorta süresi toplamı 55’i geçmeyecek şekilde sigorta sürenizi belirleyebilirsiniz.
 • Primlerinizi; aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak ödeyebilirsiniz.
 • Çocuğunuzu menfaattar olarak gösterip poliçeden yararlanmasını sağlayabilir ya da 18 yaşını doldurduğunda poliçenizi çocuğunuza devredebilirsiniz.
 • Ya da herhangi bir yakınınızı menfaattar olarak gösterebilirsiniz. Ya da herhangi bir yakınınızı menfaattar olarak gösterebilirsiniz.

Teminatlar

Vakıf Yatırım Sigortası Vefat ve Birikim Teminatlarını içeren Birikimli Hayat Sigortasıdır.

 • Vefat Teminatı: Sigortalının prim ödemeleri devam ederken vefatı halinde son ödenen aylık sigorta priminin 600 katı tutarında ki Ecelen Vefat tazminatı ve o tarihe kadar biriken toplu parası lehtarına ödenir.
 • Kaza Sonucu Vefat Teminatı: Sigortalının prim ödemeleri devam ederken Kaza Sonucu Vefatı halinde son ödenen aylık sigorta priminin 1200 katı tutarında ki Kaza Sonucu Vefat Tazminatı ve o tarihe kadar biriken toplu parası lehtarına ödenir.
 • Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı:Sigortalının prim ödemeleri devam ederken Kaza Sonucu Maluliyeti halinde (Maluliyet cetvelinde belirtilen oranlar dikkate alınır.)tam ve kat’i maluliyet tarihindeki son ödenen aylık sigorta priminin 600 katı tutarında ki tazminat ve o tarihe kadar biriken toplu para sigortalının kendisine ödenir.
 • Hastalık Sonucu Maluliyet Teminatı:Sigortalının prim ödemeleri devam ederken Hastalık Sonucu Maluliyeti halinde (Maluliyet cetvelinde belirtilen oranlar dikkate alınır.)tam ve kat’i maluliyet tarihindeki son ödenen aylık sigorta priminin 600 katı tutarında ki tazminat ve o tarihe kadar biriken toplu para sigortalının kendisine ödenir.
 • Birikim Teminatı:Yatırıma yönlendirilen tutar alınan primden komisyon, idari masraf ve risk kesintileri düşüldükten sonra kalan tutardır.

Avantajlar

Primlerin ve Birikimlerin Değerlendirilmesi

 • Sigortalının yatırdığı primler şirketimiz hesabına intikal ettikten bir gün sonra yatırıma yönlendirilir.
 • Birikimler Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin profesyonel portföy yöneticileri tarafından etkin bir biçimde , güvenli ve yüksek gelir getiren yatırım araçlarında değerlendirilir.

Vergi Avantajı

 • Enflasyona Endeksli Hayat Sigortasında vergi avantajından faydalanarak ( 4697 no’lu kanunun belirttiği 63. ve 89. maddelerine göre ) ödediğiniz primlerin belirli bir oranını vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Risk Ürünlerimiz

Canım Sağolsun Yıllık Hayat Sigortası

Yalnız kendi geleceğini değil, sevdiklerinin geleceğini de düşünenlere sunulan özel bir hayat sigortasıdır.

Sigortalının vefatı halinde yakınlarının, sakatlık halinde ise kendisinin geleceğini teminat altına alır.

Sigortalıya ve onun yaşamında en değer verdiği kişiler olan ailesine, gelecekteki güçlüklere karşı destek olur.

Temel Özellikler

 • Geleceğini düşünen, ailesine önem veren, sağlıklı 18 ile 65 yaş arasındaki herkes Yıllık Hayat Sigortasına sahip olabilir.
 • Sigorta süresi 1 yıldır. Devam etmek istenirse poliçe şartları çerçevesinde her yıl yenilenebilir.
 • Sigorta başlangıcında belirlenen teminatlar üzerinden sigortalının yaş, cinsiyet ve sağlık durumuna göre hesaplanan TL cinsinden yıllık prim peşin veya taksitli olarak ödenir.

Teminatlar

 • Vefat Teminatı: Sigortalının her ne sebeple olursa olsun vefatı halinde sigorta poliçesinde belirtilen teminat tutarı sigortalının menfaatdar(lar)ına ödenir.
 • Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı: Poliçe teminatları dahilinde ve sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza nedeni ile derhal ya da kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde sigortalı kalıcı bir sakatlık oluşması durumunda, Sigortalıya ödenecek poliçede belirtilen teminat tutarıdır. Ödenecek tutar, tıbbi tedavinin sona ermesi ve kalıcı maluliyetin tıbbi raporlarla ispatlanması halinde, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında yer alan oranlara göre belirlenir.
 • Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet: Sigorta süresi içinde bir hastalık sonucu oluşan tam ve daimi surette maluliyet halinde, Hayat ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, poliçe üzerinde yazılı Teminat Tutarı kadar teminat verilmesidir. Hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet tazminatı, tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kesin surette tespitini takiben, yürürlükteki "Özürlülük Ölçütü", Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" ekinde yer alan, "Özür Durumuna Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı" Oranları Cetvelinde sayılan %60 ve üstü oranlara karşılık gelen maluliyet hallerinde ödenir.

Avantajlar

 • Sigortalı hayat sigortalarında prim öderken vergi avantajına sahip olur.
 • Hayat sigortasında vergi avantajından faydalanarak ( 4697 no’lu kanunun belirttiği 63. ve 89. maddelerine göre ) ödediğiniz primlerin belirli bir oranını vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.
 • Hayat sigortaları ölüm ve sakatlık teminatı içerdiğinden bunlar için sigortalının ödediği primin tamamı, ödediği ayda elde ettiği ücretin % 15’ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.

Vakıf Eğitim Sigortası

Hayattaki en değerli varlığımız olan çocuklarımızın iyi okullarda okuyup iyi eğitim alması onların geleceğini şekillendirmede en önemli rolü oynar.

Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ; değerli müşterilerine sunduğu yenileme garantili bir hayat sigortası olan Vakıf Eğitim Sigortası ile hayatta başınıza gelebilecek risklere karşı çocuğunuzun geleceğini garanti altına alır.

Çocuklarımızın eğitim hayatındaki en önemli kriterlerden biri eğitim sürecinin devamlılığı ve eğitimin kalitesidir. Vakıf Eğitim Sigortası; yaşamınızı kaybetmeniz durumunda çocuğunuzun eğitiminin yarıda kalmaması için ihtiyaç duyulacak finansmanı sağlar.

Vakıf Eğitim Sigortası, hayatta başınıza gelebilecek risklere karşı çocuğunuzun geleceğini garanti altına alan yıllık yenilemeli bir hayat sigortasıdır.

İhtiyaç duyduğunuz eğitim süresini ve eğitim giderine karşılık gelen teminat tutarını kendiniz belirleyebilirsiniz.

Temel Özellikler

 • Ürün, 18-63 yaş aralığında çocuk sahibi olan ebeveynler veya bir çocuğun eğitim masraflarını üstlenen bir yakını tarafından satın alınabilmektedir. (Yakını tanımında herhangi bir kısıt yoktur. Herhangi bir kan bağı ya da bir akrabalık derecesi aranmamaktadır.)
 • Sigorta süresi 1 yıldır. Sigortanın yenileme süresi dahil toplam süresi ile sigortalının giriş yaşının toplamı 65’i geçemez.
 • Yenileme Durumu:Ürün yıllık yenilemeli olup, sigortanın başlangıçta belirlenen yenileme süresine göre her yıl otomatik yenilenir, maksimum 30 yıla kadar yenileme yapılabilir.
 • Primler, Yıllık peşin, aylık, 3 aylık ve 6 aylık olarak Türk Lirası ile ödenebilmektedir.

Teminatlar

Vefat Teminatı bulunmaktadır. (Teminat tutarı, poliçe süresine bağlı olarak yıllık olarak azalmaktadır.)

 • Teminatı: Sigorta süresi içinde gerçekleşen ve sigortalının herhangi bir sebepten vefatı halinde ödenecek olan vefat teminatı, sigortalının ölümü halinde sigorta başlangıcında belirlenen yıllık eğitim gideri tutarıyla (başlangıç teminatı) vefat tarihi itibarıyla kalan sigorta süresinin (yıl olarak) çarpımıdır. Buna göre hesaplanan vefat teminat tutarları vade bazında poliçede belirtilir; vefat tarihi itibarıyla poliçede belirlenen tutarda vefat teminatı kanuni varislerine veya hak sahiplerine ödenir. Vefat teminatı, Hayat Sigortaları Genel Şartları çerçevesinde ödenir. Teminat tutarı sigorta süresi boyunca yıllık olarak azalmaktadır. Azalan teminatlar otomatik olarak hesaplanır.

Avantajlar

 • Vakıf Eğitim Sigortası; taksitli ödeme seçeneği ve her yıl yenilenen poliçesi sayesinde uzun süre devam edecek poliçenize ödeme kolaylığı sunarak en değerli varlıklarımızın eğitimini ve hayatlarını güvence altına alır.

Can Yeleği Tehlikeli Hastalıklar ve Hayat Sigortası

Temel Özellikler

 • TL cinsinden belirlenen teminatlarla,
 • 1 yıl süre ile,
 • Sigortalının Yaşam Kaybı ve belirlenen Tehlikeli bir hastalığa yakalanması halinde,
 • Geride Kalan Sevdiklerine veya kendisine ,
 • Maddi Destek Sağlayan
 • 18-55 yaş aralığında satılan

bir hayat sigortasıdır.

Teminatlar

 • Ölüm Teminatı: Sigortalılardan birinin sigortalı iken herhangi bir sebepten dolayı vefatı halinde belirlenen tutarda Ölüm Teminatı kanuni varislerine veya hak sahiplerine ödenir.
 • Tehlikeli Hastalıklar Teminatı: Sigortalının,
  • Miyokard Infarktüsü (Kalp Krizi)
  • Serebrovasküler Olay (İnme)
  • Koroner Arter By-Pass Cerrahisi
  • Kanser
  • Böbrek Yetmezliği
  • Majör Organ Transplantasyonu
  • Multipl Skleroz (MS)
  • Kol ve bacak kaybı
  • Büyük yanıklar

olarak belirtilen hastalıklardan birine hayatında ilk kez teşhis konulduğuna veya ameliyat edildiğine dair yazılı ispat belgesi sunulduğunda poliçede yazılı teminatı alır.

BEKLEME SÜRESİ:3 ay. (Poliçe başlangıcından itibaren ilk 3 ay içinde yukarıdaki teminatlarda risk gerçekleşirse (büyük yanıklar hariç) hiçbir tazminat ödemesine hak kazanılmaz).

ERTELEME SÜRESİ:1 ay. (Yukarıdaki teminatlarda risk gerçekleşirse, tazminata hak kazanmak için sigortalının yaşaması gereken en az süre)

Sigortaya ilk giriş yaşı en fazla 55 olup, 65 yaşından sonra bu teminat hiçbir şekilde verilmez.

Yenileme garantisi yoktur.

Şirket her yıl risk değerlendirmesi sonucu poliçenin yapılıp yapılmayacağına karar verir.

İşbu teminatın yıllık olarak aynı şartlarla devam ettirilmesine karar verilmesi halinde ise 90 günlük süre aranmadan teminat başlar.

Teminat tutarı koroner damar hastalığı sonucu yapılan ameliyatta ve organ nakli ameliyatında, ameliyat tarihinden sonraki 60 günün bitiminde, teminat altına alınan diğer hastalıkların ise kesin teşhis tarihinden itibaren geçecek 60 günlük sürenin bitiminde sigortalı halen hayatta ise ödenir. Eğer sigortalı 60 günlük süre içinde vefat ederse tehlikeli hastalık tazminatı ödenmez.

Tehlikeli hastalık tazminatının ödenmesini müteakip teminat sona erer.

Avantajlar

 • Sigortalı hayat sigortalarında prim öderken vergi avantajına sahip olur.
 • Hayat sigortasında vergi avantajından faydalanarak ( 4697 no’lu kanunun belirttiği 63. ve 89. maddelerine göre ) ödediğiniz primlerin belirli bir oranını vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.
 • Hayat sigortaları ölüm ve sakatlık teminatı içerdiğinden bunlar için sigortalının ödediği primin tamamı, ödediği ayda elde ettiği ücretin % 15’ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.

BESBELLİ DESTEK Hayat Sigortası

Vakıf Emeklilik ve Hayat'ta, BES'inizi, gelecek hayallerinizi ve sevdiklerinizi koruyan bir hayat sigortası var.

Uzun süreli hayat sigortası olan Besbelli Destek Hayat Sigortası ile her türlü vefata karşı hem bireysel emeklilik fonları ile ulaşmak istediğiniz birikim hayalleriniz, hem de sevdiklerinizin geleceği güvence altında.

BESBELLİ DESTEK Hayat Sigortası’nın temel amacı her türlü vefat riskine karşı sigortalıyı güvence altına alarak BES’te katkı payı ödeyerek elde edebileceği birikimi koruma altına almaktır.

Klasik BES’te Emeklilik Planı, Klasik BES’te Faizsiz Emeklilik Planı, Armonik BES’te Emeklilik Planı, Armonik Bes’te Faizsiz Emeklilik Planı, Akustik BES’te Emeklilik Planı, Akustik BES’te Faizsiz Emeklilik Planı, Yeni Armonik BES’te Emeklilik Planı veya Yeni Armonik Bes’te Faizsiz Emeklilik Planları’ndan birini yaptırmış ya da yaptıracak olan her müşterimiz BESBELLİ DESTEK Hayat Sigortası’nın avantajlarından faydalanabilir.

Temel Özellikler

 • BES’te katkı payı ödeyerek birikim yaparken ulaşılmak istenen birikimi vefat riskine karşı koruyarak sigortalının vefatı halinde geride kalanlara vefat tazminatı ödemesi yapılır.
 • Para Birimi TL’dir.
 • Sigortaya giriş yaşı minimum 18 maksimum 60 olup; sigortalı giriş yaşı ile sigorta süresinin toplamı 65’i geçemez.
 • Primlerin ödeme şekli aylık, yıllık veya tek seferde peşin olarak ödenebilir.
 • Ürünün sigortalısı BES sözleşmesine katkı payı ödeyendir.
 • Sağlık Beyanı poliçe kurulurken bir kereye mahsus alınır.
 • Uzun süreli bir hayat sigortasıdır.

Teminatlar

 • Vefat Teminatı:Sigortalının her ne sebeple olursa olsun vefatı halinde sigorta poliçesinde belirtilen teminat tutarı sigortalının menfaatdar(lar)ına ödenir.

Poliçenin teminatları aylık azalan yapı sergilemektedir

Aylık Teminat Tutarları sigorta ettirenin tercih ettiği poliçe süresi sonunda; ulaşmayı hedeflediği tahminini birikim tutarından, muhtemel oluşması beklenen aylık birikim tutarının eksiltilmesi ile oluşmaktadır. Bu farkın 10.000 TL’den küçük olduğu dönemler için; poliçe süre sonuna kadar dönemsel teminat tutarları 10.000 TL’ye sabitlenmektedir.

Örneğin;

40 yaşındaki bir erkek müşterimiz 16 yılın sonunda (192 ay) yaklaşık 150.000 TL biriktirmeyi hedeflemiş ve Vakıf Emeklilik Bireysel Emeklilik Planının yanında da BESBELLİ DESTEK Hayat Sigortası satın almıştır. Ancak hayatın akışı beklenilen şekilde olmayıp müşterimiz poliçesinin 31.ayında vefat ederse, bu döneme kadar müşterimizin BES’te tahmini olarak 14.381 TL birikimi olduğu varsayımı ile Vakıf Emeklilik, sigortalının belirlediği lehtara 136.010 TL vefat tazminatı ödeyecektir. Böylece müşterimiz BESBELLİ DESTEK Hayat Sigortası ile ayda sadece ortalama 31 TL’ye süre sonunda ulaşmak istediği birikimi koruma altına alarak kendi vefatı sonrasında geride kalanları güvence altına almış olacaktır.

Avantajlar

 • Sigortalı hayat sigortalarında prim öderken vergi avantajına sahip olur.
 • Hayat sigortasında vergi avantajından faydalanarak (4697 no’lu kanunun belirttiği 63. ve 89. maddelerine göre) ödediğiniz primlerin belirli bir oranını vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.
 • Hayat sigortaları ölüm ve sakatlık teminatı içerdiğinden bunlar için sigortalının ödediği primin tamamı, ödediği ayda elde ettiği ücretin % 15’ini ve asgari brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla gelir vergisi matrahından indirilebilir.