Performans ve Kariyer

Performans Değerlendirme Sistemi

Şirketimizin kurumsal hedeflerine ulaşmasında çalışanlarımızın bireysel katkısının ölçülmesi için Performans Değerlendirme Sistemi uygulanmaktadır.

Performans Değerlendirme Sistemimiz ile çalışanlarımızın kariyer gelişiminde objektif kriterlere ulaşılması amaçlanmaktadır.

Kariyer Yönetimi

Şirketimizde çalışanlarımızın yetkinliklerine ve gösterdikleri başarılara göre kariyer olanakları sağlanmakta ve kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır.