İnsan Kaynakları Politikası

Vakıf Emeklilik İnsan Kaynakları ekibi olarak, tüm çalışma arkadaşlarımızın, Şirketimizin vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda yetkinliklerini kullanabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri, mutlu ve sağlıklı çalışanlar olabilecekleri bir organizasyon oluşturmak için çalışıyoruz.

GELECEĞE YATIRIM YAPIYORUZ!

Vakıf Emeklilik Ailesi olarak sürekli gelişime açık bir kültüre, ortak değerler ve prensiplerle hareket eden yetenekli insanların oluşturduğu bir topluluğa sahibiz. Şirketimizin sürdürülebilir performansını en üst düzeye çıkarmak için İnsan Kaynakları ekibi olarak çalışanlarımızın mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını odağımıza alıyoruz.

“Gelecek Biziz” temamızla yola çıkarak çalışanlarımızla birlikte hayal ediyor ve geleceğe başarılı izler bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

İnsan Kaynakları Vizyonumuz

Vakıf Emeklilik’in başarısında en büyük etken olan çalışan memnuniyetinin sürekliliğini sağlarken müşteri odaklı, topluma ve çalışanlarına karşı sorumlu, değerlerinden taviz vermeyen, yenilikçi ve sürdürülebilir İK uygulamalarıyla bireysel emeklilik ve sigortacılık sektöründe en çok tercih edilen şirket olmak ve bu konumu korumak

İnsan Kaynakları Misyonumuz

İnsan Kaynakları fonksiyonlarının planlanması ve uygulanmasında iç ve dış müşterilerle koordinasyon içinde çalışmak ve böylece Vakıf Emeklilik’in sektörde üstün nitelikli çalışanlar için en çok tercih edilen şirket olmasını sağlamak

İnsan Kaynakları Stratejimiz

Doğru insanın, doğru işleri yapmak üzere, doğru yerde ve doğru zamanda bulunmasını sağlamak

Motive olarak potansiyelini verimli kullanmasına ve sürekli yüksek performans göstermesine destek olmak

Performans ve Kariyer Yönetimi

 • İdari kadrolarda, her bir görev için belirlenen hedefleri, performans yönetim sistemiyle 6 ayda bir gözden geçiriyor ve yıl sonunda değerlendiriyoruz.
 • Şirketimizde gelişim yolculuğunu, saha ve saha dışı olarak iki kanalda yapılandırıyoruz. Her bir pozisyonun başarı profillerini belirleyerek, bu profildeki yetkinliklere uygunluk ölçümleri ve gelişim planları ile destekli ilerliyoruz.
 • Kariyer planlama ve gelişim modeli çerçevesinde ilgili birimlerle koordineli olarak yatay ya da dikey ilerleme kriterlerini sağlayan çalışanların; tayin, terfi, atama ve görev değişikliklerini gerçekleştiriyoruz.
 • Vakıf Emeklilik’in tüm pozisyonlarının gerektirdiği Temel Yetkinlikler’in yanı sıra, her bir görev için özel olarak belirlenen Fonksiyonel Yetkinlikler ve yönetim kadrolarından beklenen Liderlik Yetkinliklerini çoklu araçlarla değerlendiriyoruz.

Ücret Yönetimi

Ücret artış dönemlerinde, piyasa ücret araştırmaları, enflasyon verileri ve kişinin performans durumu göz önünde bulundurularak zam önerilerini belirliyor ve yönetim onayına sunuyoruz.

Eğitim

VE Akademi çatısı altında;

 • Her düzeyden yöneticilerin gerek yönetsel gerekse bireysel olarak gelişimlerine katkıda bulunmak ve yetkinliklerini daha etkili bir seviyeye taşıyabilmek amacıyla eğitim ve gelişim programları planlıyoruz.
 • Çalışanlarımızın bulundukları pozisyonun gerektirdiği bilgilerin ve yetkinliklerin kazanılması amacıyla oryantasyon, teknik, satış ve kişisel eğitim programları planlıyoruz.
 • Çalışanların sahip oldukları yetenekleri iş hayatında kullanabilmelerine ışık tutmak ve kariyer hedefleri doğrultusunda gelişim alanlarını desteklemek amacıyla gelişim planlarına göre eğitimler düzenliyoruz.
 • “Pusula” projesi kapsamında, gönüllü İç Eğitmenlerimizle çeşitli eğitimler (mesleki, kişisel gelişim vs.) tasarlayarak çalışanlarımıza sunuyor, bilgi ve tecrübelerini diğer arkadaşları ile paylaşmalarına olanak tanıyoruz.
 • Eğitimlerimizi, e-öğrenme, özel içerikli grup eğitimleri ve açık sınıf eğitimleri olarak planlıyoruz. Online eğitimlerimizle çalışanlarımızın kişisel ihtiyaçları doğrultusunda istedikleri eğitimlerden faydalanabilecekleri sınırsız eğitim imkanı sunuyoruz.
 • VECevher Yetenek Yönetimi kapsamında, tüm süreçlerle entegre olarak yetkinlik geliştirmek amaçlı eğitim ve gelişim faaliyetleri planlıyoruz.

İşe Alım

 • Vakıf Emeklilik Ailesi olarak belirlenen “Yetkinliklerimiz” doğrultusunda, adayları/çalışanları en uygun/doğru pozisyona yerleştirmek ana hedeflerimizdendir.
 • Her yıl lise ve üniversite öğrencisi stajyerleri Şirketimizin birçok departmanında görevlendiriyor, yüksek performans gösteren stajyerlere uygun pozisyon olması durumunda iş imkanı sağlıyoruz.

Özgeçmişinizi isealim@vakifemeklilik.com.tr e-mail adresine göndermeniz dahilinde uygun pozisyonlarda değerlendirilmek üzere veritabanımıza kaydedilecektir.

Göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

İç İletişim

 • Kurum içi dijital iletişim platformlarımız olan intranet portalimiz ve mobil uygulamamız ile, Şirketimiz ve çalışma arkadaşlarımızla ilgili bilgilere anında ulaşıyoruz. Tüm yöneticilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın paylaşımları sayesinde aramızdaki bağı daha da güçlendiriyoruz.
 • Kurum içi mesajlarımızı ve etkinliklerimizi profesyonelce tasarlıyor, bunun için tüm iletişim mecralarını seferber ediyor; çalışanların katılımını teşvik eden içerikler sunuyoruz.
 • Kurum içi çeşitli motivasyon etkinliklerimiz ile memnuniyeti artırıcı faaliyetler gerçekleştiriyoruz.
 • Hobi kulüplerimiz aracılığıyla, sağlık, spor, gezi ve eğlence içerikli aktiviteler düzenliyor, sosyalleşme odaklı faaliyetlerimizle tüm çalışanlarımızın motivasyonunu artırmayı amaçlıyoruz.

İş - Yaşam Rehberliği

 • Çalışanlarımızın iş ve özel yaşam dengesini başarılı bir şekilde kurabilmeleri için, iş yerinde potansiyelin etkin bir şekilde kullanımını sağlıyor; iş dışında ise daha mutlu ve huzurlu bir hayat sürmeleri için çalışmalar yürütüyoruz.
 • İyi ve sağlıklı olma farkındalığı, motivasyonu yükseltme, stres faktörlerini anlama ve yönetme, iş yaşamı ve özel hayat dengesini kurma, sağlıklı davranışları artırma ve yaşam tarzını iyileştirme süreçlerinde çalışanlara destek sağlıyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği

 • İş sağlığı ve güvenliğini, günlük çalışmanın önceliği olarak benimsiyoruz.
 • Şirketimizin çalışanlarını, koruyucu sağlık bakış açısıyla bilinçlendiriyor; çalışanların ruh, zihin ve beden bütünlüklerinin sağlanması konusunda gayret gösteriyoruz.