Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarımız

Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarımızın Detaylı Fon Bilgileri

VEE-Dinamik Değişken

FONUN ÜNVANI: Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon, portföyünün tamamını Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon’un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Değişken fon, yatırım tercihini belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirileceği konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun portföy dağılımını yapacağını düşünen katılımcılar için kurulmuş bir fondur. Şirketin fon yönetimi stratejisi ve uygulamalarına güvenen katılımcılar için uygundur. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4 ile 5 aralığında kalacaktır. Fon yönetiminde Yönetmeliğin 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Fon, risklerini farklı yatırım araçlarına yönlendirerek getiri risklerini dağıtmak isteyen, orta ve uzun vadeli bir bakış açısıyla her dönemde makul ve istikrarlı olarak sermaye kazancı, temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen yatırımcılara uygun bir fondur.

FONUN TÜRÜ: Değişken

FON TUTARI: 1.000.000.000-TL

PAY SAYISI: 100.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 600.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 02/10/2003

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Gürol Sami ÖZER, Serhad SATOĞLU, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 6,25

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 5,9

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: Fon portföy yapısı / yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmadığından Eşik Değer belirlenmesi uygun görülmüştür. Fon’un Eşik Değeri BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi’dir.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık ve İşlem Türü

En Az %

En Çok %

Yurtiçi Ortaklık Payları

0

100

Yutiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları

0

100

Kamu İç Borçlanma Araçları

0

100

Ters Repo İşlemleri

0

10

Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri

0

10

Vadeli/ Katılma Hesabı (TL)

0

25

Gayrimenkul Sertifikaları

0

20

Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları

0

20

Kamu İç Borçlanma Araçları

0

100

Kamu Dış Borçlanma Araçları

0

20

Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları

0

20

Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları

0

20

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

0

20

Aracı Kuruluş ve Ortalık Varantı, Sertifikalar

0

15

VEL-Para Piyasası

FONUN ÜNVANI: Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçları yer alan ve portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fondur. Fon, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapmaktadır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Fon, risk almadan kısa vadeli faiz oranlarının getirilerinden yararlanmak isteyen, düşük risk profiline sahip yatırımcılara uygun olan bir fondur.

FONUN TÜRÜ: Para Piyasası

FON TUTARI: 200.000.000.-TL

PAY SAYISI: 20.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 600.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 02/10/2003

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Gürol Sami ÖZER, Alim TELCİ, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 3

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 2,5

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: %45 Oranında BİST - KYD Repo endeksi (Brüt), %30 Oranında BİST - KYD ÖSBA Endeksi (Sabit), %20 Oranında BİST - KYD DİBS 91 Gün Endeksi, %5 Oranında BİST - KYD 1 Aylık Mevduat endeksi kullanılacaktır

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık ve İşlem Türü En Az % En Çok %
Kamu Borçlanma Araçları 0 80
Ters Repo İşlemleri 0 80
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Organize Para Piyasası İlemleri 0 10
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL) 0 25
Kamu Kira Sertifikaları 0 80
Gelire Endeksli Senetler (İMKB’ye kote olan) (TL) 0 20
Özel Sektör Borçlanma Araçları 20 70
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20
Özel Sektör Kira Sertifikaları 0 30

VEH-Hisse Senedi

FONUN ÜNVANI: Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon, Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu olup, Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, riskin dağıtılması esasına dayanarak, likiditesi ve verimi yüksek menkul kıymetler tercih edilir. Portföyün en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören ortaklık paylarına yatırılacaktır. Buna ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Fon, hisse senedi yatırımlarına bağlı olarak firma ve piyasa riski taşımaktadır. Hisse senedi riski almak isteyen, yüksek getiri ve sermaye kazancı hedefleyen yüksek risk profiline sahip yatırımcılara uygun olan bir fondur.

FONUN TÜRÜ: Hisse Senedi Fonu

FON TUTARI: 100.000.000.-TL

PAY SAYISI: 10.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 100.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 02/10/2003

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Gürol Sami ÖZER, Engin İREZ, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 5,7

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: %85 oranında BİST - Tüm Endeksi, %5 oranında BİST - KYD Repo (Brüt) Endeksi, %5 oranında BİST - KYD 182 günlük DİBS Endeksi, %5 oranında KYD Bir aylık Gösterge Mevduat endeksi kullanılacaktır.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık ve İşlem Türü En Az % En Çok %
Yurtiçi Ortaklık Payları 80 100
Kamu İç Borçlanma Araçları (TL / Döviz) 0 20
Kamu Dış Borçlanma Araçları 0 20
Ters Repo İşlemleri 0 10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası 0 10
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL) 0 20
Altın ve Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Gayrimenkul Sertifikaları 0 20
Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Giriş Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Gelire Endeksli Senetler (TL / Döviz) 0 20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları, Sertifikalar 0 15
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 20

VEK-Standart

FONUN ÜNVANI: Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon, portföyünün asgari % 60’ını Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine ve kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon portföyünün azami %40’ı ise TL cinsinden mevduata, katılma hesabına, ters repoya ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerine, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına, Kurul kaydında bulunan kira sertifikalarına veya BIST 100 endeksindeki ortaklık paylarına yatırılabilir.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır

FONUN TÜRÜ: Standart Fon

FON TUTARI: 1.000.000.000.-TL

PAY SAYISI: 100.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 600.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 02/10/2003

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Gürol Sami ÖZER, Serhad SATOĞLU, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 5,25

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 5,1

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: %60 oranında BİST - KYD DİPS Tüm endeksi, %25 oranında BİST - KYD DİPS 365 Gün endeksi, %10 oranında BİST - KYD 1 Aylık Mevduat TL endeksi, %5 oranında BİST - KYD ÖSBA endeksi kullanılacaktır.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık ve İşlem Türü En Az % En Çok %
Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Araçları, Gelir Ortaklığı Senetleri, Kira Sertifikaları 60 100
Ters Repo, Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0 2
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL) 0 25
BIST 100 Endeksi içindeki Ortaklık Payları 0 10
TL Cinsinden ve Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Kaynak Kuruluşu Bankalar Olan veya Kendisi veya Fon Kullanıcısı Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notuna Sahip Olan Diğer İhraççılar Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları, TL Cinsinden ve Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar veya Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notuna Sahip Olan Diğer İhraçlar tarafından İhraç Edilen Borçlanma Araçları 0 40

VEG-Birinci Değişken

FONUN ÜNVANI: Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Birinci Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon portföyünün en fazla %50’si yabancı kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına ve yabancı ortaklık paylarına yatırılır. Ayrıca fonun en fazla %50’si T.C. Hazinesi, ya da özel sektör şirketleri tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen eurobondlara yatırılır. Ancak, yatırım yapılan yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarının fon portföy değerine oranı % 80 ve üstünde olamaz. Fonun amacı, ağırlıklı olarak döviz cinsi borçlanma araçlarına portföyünde yer vererek yatırım yaptığı varlıklar üzerinden kur kazancı ve faiz geliri elde etmektir.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Fon ağırlıklı olarak gelişmiş ülkelerin borçlanma araçlarıyla, bu ülkelerin likitidesi fazla, sektöründe geleceği olan şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Fon hisse senedi yatırımlarına bağlı olarak firma ve piyasa riski taşımaktadır. Gelişmiş ülkelerin hisse senedi ve borçlanma araçlarının getirilerinden faydalanmak isteyen, dengeli risk profiline sahip, ülke riski taşımak istemeyen yatırımcılara uygun bir fondur.

FONUN TÜRÜ: Değişken Fon

FON TUTARI: 100.000.000.-TL

PAY SAYISI: 10.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 100.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 02/10/2003

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Gürol Sami ÖZER, İbrahim Namık AKSEL, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 6,25

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 5,5

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: Fon portföy yapısı/yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle Eşik Değer belirlenmesi uygun görülmüştür. Fon’un eşik değeri gecelik Türk Lirası referans faiz oranının (O/N TRLİBOR) performans dönemine denk gelen bileşik getiri oranıdır.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık ve İşlem Türü En Az % En Çok %
Yabancı Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları ve Yabancı Ortaklık Payları 0 50
Yurtiçi Ortaklık Payları 0 20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 20
Kamu İç Borçlanma Araçları 0 20
Kamu/Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları 0 50
Ters Repo İşlemleri 0 10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0 10
Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı (TL-Döviz) 0 25
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Gayrimenkul Sertifikası 0 20
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları 0 20
Türk Devlet İç Borçlanma Araçları (Yabancı Para Cinsinden ve Yabancı Para Endeksli) 0 20
Gelire Endeksli Senetler (TL/Döviz) 0 20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0 15

VET-Kamu Dış Borçlanma Araçları

FONUN ÜNVANI: Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon portföyünün en az %80’i kur ve faiz geliri elde etmek amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti devleti dış borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Ayrıca, Fon portföyüne, portföyün en fazla %20’sine kadar diğer kamu borçlanma araçları, ortaklık payları, ters repo, Takasbank para piyasası işlemleri, özel sektör borçlanma araçları, vadeli mevduat, katılma hesabı, gelire endeksli senet ve yabancı para cinsinden ve yabancı para endeksli devlet iç borçlanma araçları ve özel sektör şirketleri tarafından uluslararası piyasalarda ihraç edilen eurobondlar dahil edilebilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Fon, yabancı para cinsi yatırımlardan faiz geliri elde etmeyi hedefleyen dengeli risk profiline sahip yatırımcılar için uygun olan bir fondur.

FONUN TÜRÜ: Borçlanma Araçları Fonu

FON TUTARI: 200.000.000.-TL

PAY SAYISI: 20.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 100.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 02/10/2003

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Gürol Sami ÖZER, Engin İREZ, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 5,25

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 5,1

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ:%85 oranında BIST-KYD Kamu Eurobond USD (TL) Endeksi, %5 oranında BIST-KYD DİBS 365 Gün Endeksi, %5 oranında BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi, %5 oranında BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi kullanılacaktır.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık ve İşlem Türü En Az % En Çok %
Kamu Dış Borçlanma Araçları  80 100
Türk Devlet İç Borçlanma Araçları (TL ve Döviz Cinsi) 0 20
Yurtiçi Ortaklık Payları 0 20
Kamu İç Borçlanma Araçları(Yabancı Para Cinsinden ve Yabancı Para Endeksli) 0 20
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL/Döviz) 0 20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Gayrimenkul Sertifikası 0 20
Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Gelire Endeksli Senetler (TL/Döviz) 0 20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 20
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları 0 10
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı Sertifikalar 0 15
Yabancı Para Cinsinden Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 10
Ters Repo İşlemleri 0 10
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0 10

VEU-Temkinli Değişken

FONUN ÜNVANI: Vakıf Emeklilik A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. Fon, “Temkinli Değişken” tanımına uygun şekilde SPK risk skalasına göre hesaplanacak risk değeri 1 ile 2 aralığında kalacak şekilde yönetilir.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Fon, risklerini farklı yatırım araçlarına yönlendirerek getiri risklerini dağıtmak isteyen, orta ve uzun vadeli bir bakış açısıyla her dönemde makul ve istikrarlı olarak sermaye kazancı, temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen yatırımcılara uygun bir fondur.

FONUN TÜRÜ: Değişken Fon

FON TUTARI: 100.000.000.-TL

PAY SAYISI: 10.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 100.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 02/10/2003

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Gürol Sami ÖZER, Serhad SATOĞLU, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 5,25

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 4,8

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: Fon portföy yapısı/yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle Eşik Değer belirlenmesi uygun görülmüştür. Fon’un Eşik Değeri BIST-KYD REPO (BRÜT) dir.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık ve İşlem Türü Asgari % Azami %
Yurtiçi Ortaklık Payları 0 100
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 100
Kamu İç Borçlanma Araçları 0 100
Kamu Dış Borçlanma Araçları 0 100
Ters Repo İşlemleri 0 10
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası 0 10
Vadeli/ Katılma Hesabı (TL - Döviz) 0 25
Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Gayrimenkul Sertifikası 0 20
Kamu Borçlanma Araçları (Yabancı Para Cinsinden ve Yabancı Para Endeksli) 0 100
Gelire Endeksli Senetler (TL ve Döviz Cinsi) 0 100
Devletin kefalet ettiği İl Özel İdareleri, Kamu Ortaklığı İdaresi, Belediyelerin Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikalar 0 15
Menkul Kıymet Yatırım Fonu, Yabancı Yatırım Fonu, Borsa Yatırım Fonu, Serbest Yatırım Fon, Koruma Amaçlı Yatırım Fonu ve Garantili Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Sermaye Piyasası Araçları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Borsada İşlem Görmeyen Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 10
Borsa dışında Ters Repo İşlemleri 0 10
Kamu Kira Sertifikaları 0 100
Özel Sektör Kira Sertifikaları 0 100

Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ve Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde borsada işlem gören türev araçlar (opsiyon sözleşmeleri, vadeli işlem sözleşmeleri) dâhil edilebilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile varantlar nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon toplam değerini aşamaz.

VGB-Katılım Standart

FONUN ÜNVANI: Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon portföyünün en az %60’ı Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden kira sertifikaları ve gelir ortaklığı senetlerinden oluşur. Ayrıca, fon portföyünün en fazla %40'ı borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi ve fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına, TL cinsinden katılma hesabına ve BIST Katılım 50 Endeksi'nde bulunan yurt içi ortaklık paylarına yatırılabilir.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini, yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır.

FONUN TÜRÜ: Gelir Amaçlı

FON TUTARI: 200.000.000.-TL

PAY SAYISI: 20.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 2.000.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 20/10/2009

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Gürol Sami ÖZER, Serhad SATOĞLU, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 5,25

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 4,8

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: %5 oranında Katılım 50 Endeksi, %80 oranında BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi, %5 oranında BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi, %10 oranında KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi kullanılacaktır.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık ve İşlem Türü En Az % En Çok %
Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Gelir Ortaklığı Senetleri, Kira Sertifikaları 60 100
Türk Lirası Cinsinden Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Kaynak Kuruluşu Bankalar Olan veya Kendisi ve Fon Kullanıcısı Yatırım Yapılabilir Seviyede Derecelendirme Notuna Sahip Olan Diğer İhraççılar Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikaları  0 40
BIST Katılım 50 Endeksi'nde bulunan yurt içi ortaklık payları 0 10
Katılma Hesabı (TL) 0 25

VEB-Katılım Dengeli Değişken

FONUN ÜNVANI: Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

HALKA ARZ TARİHİ: 23.02.2011

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon’un yatırım stratejisi: Fon, portföyünü Türkiye’de veya uluslararası piyasalarda ihraç edilen faizsiz yatırım araçları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları ve katılım bankalarında açılan katılma hesaplarından oluşturur. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına ve portföy yöneticisinin beklentilerine bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen ve yatırım stratejisine uygun yerli ve yabancı varlık türlerine yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefler. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ila 4 aralığında kalacaktır. Söz konusu varlık türlerinin portföy içindeki dağılımı beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda yapılmaktadır. Fon yönetiminde, Yönetmeliğin 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Fon, Faizsiz enstrümanlara yatırım yapacağından, faizsiz yatırım araçlarını tercih eden yatırımcılar için uygundur.

FONUN TÜRÜ: Değişken Fon

FON TUTARI: 200.000.000.-TL

PAY SAYISI: 20.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 100.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 01/09/2010

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Gürol Sami ÖZER, Tayfun ÖZKAN, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 6,25

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 5,02

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ:%55 oranında BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları, %25 oranında Katılım 50 Endeksi, %15 oranında BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi, %5 oranında BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları, kullanılacaktır.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 10:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık ve İşlem Türü

En Az %

En Çok %

BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki Paylar

10

35

Kamu Kira Sertifikaları

0

70

Özel Sektör Kira Sertifikaları

0

15

Yabancı Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları

0

10

Katılma Hesabı (TL/Döviz)

0

25

Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)

0

20

Gayrimenkul Sertifikası

0

20

Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikaları

0

15

Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları

0

20

Türkiye’de ve Uluslararası Piyasalarda İhraç Edilen Gelir Ortaklığı Senetleri (TL/Döviz)

0

20

VGA-Altın Katılım

FONUN ÜNVANI: Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu

HALKA ARZ TARİHİ: 24.09.2013

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon portföyünün en az % 80’ini devamlı olarak ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve/veya altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Fon portföyünün %20’lik kısmında ise diğer kıymetli madenlere, Türk Lirası cinsinden katılma hesabı, borsa yatırım fonu, BIST Katılım Endeksi Payları ve kira sertifikalarıyla da piyasalardaki fırsatlardan yararlanarak, orta ve uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlanması hedeflemektedir. Fon portföyünde yer verilecek olan altın harici kıymetli madenlerin ve diğer yatırım araçlarının Fon portföyünün %20’sini geçmemesi ve katılım bankacılığı ilkeleri ile uyumlu olması esas olup, izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir. Fonun yönetiminde Yönetmelik’te belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Fon, Altın ve Altına Dayalı enstrümanlara yatırım yapacağından, faizsiz yatırım araçlarını tercih eden yatırımcılar için uygundur.

FONUN TÜRÜ: Kıymetli Maden Fonları

FON TUTARI: 1.000.000.000.-TL

PAY SAYISI: 100.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 500.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 31/07/2013

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Gürol Sami ÖZER, Uğur BOĞDAY, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 3

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 2,5

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: %90 oranında BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi, %5 oranında BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi ve %5 oranında Katılım 50 Endeksi kullanılacaktır.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık ve İşlem Türü En Az % En Çok %
Altın ve/veya Altına Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 80 100
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Katılma Hesabı 0 20
Kamu ve/veya Özel Sektör Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikası 0 20
BIST Katılım Endeksi Payları 0 20
Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları 0 20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20

VYB-Katılım Hisse

FONUN ÜNVANI: Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon, Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım fonu olup, fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylardan oluşur. Bu nedenle, yüksek riskli fon özelliği taşımaktadır.

Ortaklık payı yatırımlarında BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki payları tercih edilecektir. Faize dayalı finansal hizmet veren şirketler, domuz eti ve ürünleri, alkol-tütün, silah-savunma sanayi ve eğlence sektörüne yönelik hizmetleri kapsayan faaliyet alanlarına sahip şirketlerin paylarına yatırım yapılamaz.

Uzun vadede gerçek değerinin altında olduğu düşünülen ortaklık paylarına yatırım yapmak suretiyle karşılaştırma ölçütünün üzerinde değer artışı elde etmeyi hedefleyen Fon’da, ortaklık payları katılım bankacılığı esaslarına uygun şirketler arasından makroekonomik, sektörel ve şirket bazında yapılan değer analizleri ile piyasa derinliği göz önünde bulundurularak seçilir. Analizlerde ortaklık paylarının beklenen getirileri tespit edilerek, makroekonomik ve sektörel senaryolara uygun görülenler portföye dahil edilir. Şirketlerin piyasa değerleri sürekli izlenerek hedef değerine ulaşan şirketler ve potansiyel taşıyan şirketler arasında dinamik bir şekilde ortaklık paylarının değişimleri yapılır.

Ayrıca Fon portföyünün en fazla %20’si oranında, Türk Lirası ve Döviz cinsi katılım bankalarında açılan katılma hesaplarına, Türkiye’de ihraç edilen gelire endeksli senetlere ve gelir ortaklığı senetlerine ve kira sertifikalarına, ulusal borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına, icazeti alınan yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen sermaye piyasası araçlarına, icazeti alınan gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarına ve icazeti alınan girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile katılım yatırım fonu ve katılım borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapılabilir.

FONUN TÜRÜ:

FON TUTARI: 1.000.000.000 (Birmilyar TL)

PAY SAYISI: 100.000.000.000 (Yüzmilyar Adet)

FON BAŞLANGIÇ TUTARI:

KURULUŞ TARİHİ: 21.06.2018

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Gürol Sami ÖZER, Serhad SATOĞLU, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük %0,006246 (yüzbinde altı virgül ikiyüzkırkaltı) Yıllık %2,28 (yüzde iki virgül yirmisekiz)

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük %0,00602 (yüzbinde altı virgül sıfır iki) Yıllık %2,1973 (yüzde iki virgül bindokuzyüzyetmişüç)

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: Fonun karşılaştırma ölçütü: %90 Katılım 50 Getiri Endeksi, +%10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi’dir.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık ve İşlem Türü

En Az %

En Çok %

BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Paylar 

80

100

Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)

0

20

Türkiye’de İhraç Edilmiş Kira Sertifikaları ve Gelire Endeksli Senetler (TL/Döviz)

0

20

Katılma Hesapları (TL/Döviz) (*)

0

20

Kamu/Özel Sektör Kira Sertifikaları

0

20

Katılım Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, İcazeti Alınan Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, İcazeti Alınan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve İcazeti Alınan Yatırım Ortaklığı Payları

0

20

(*) Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar Fon portföyünün %6’sını aşamaz.

Grup Emeklilik Yatırım Fonlarımızın Detaylı Fon Bilgileri

VGP-Pera 1 Değişken

FONUN ÜNVANI:VAKIF EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. PERA 1 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon, Yönetmeliğin 6’ıncı maddesi kapsamında, Kurulca uygun görülmek koşuluyla fon paylarını, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik gereği kurulan grup emeklilik plan ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla, işveren katkılı grup emeklilik planı sahibi müşterilerimizden Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin talebi üzerine kurulmuş bir grup emeklilik yatırım fonudur. Fon Portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur ve varlık dağılımı önceden belirlenmez.

Fon, değişen piyasa koşullarına göre portföy yapısını belirleyen ve gerektiğinde risk düzeyini de artıran dinamik bir fon yönetimi stratejisi ile yönetilmektedir.

FON TUTARI: 1.000.000.000 (Birmilyar TL)

PAY SAYISI: 100.000.000.000 (Yüzmilyar Adet)

KURULUŞ TARİHİ: 21/06/2016

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Gürol Sami ÖZER, Emir Kadir ALPAY, Mert ÖNCÜ, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: : Günlük %0,00625 (yüz binde altı virgül yirmi beş) Yıllık %2,25 (yüzde iki virgül yirmi sekiz)

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük %0,002055 (yüz binde iki virgül sıfır elli beş) Yıllık %0,75 (yüzde sıfır virgül yetmiş beş)

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL+%2’dir.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık Türü En Az % En Çok %
Türk Ortaklık Payları 0 100
Yabancı Ortaklık Payları 0 20
Kamu İç Borçlanma Araçları 0 100
Kamu Dış Borçlanma Araçları 0 20
Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL/Döviz) 0 100
Özel Sektör Borçlanma Araçları (Borsada İşlem Görmeyen)(TL/Döviz) 0 10
Yabancı Borçlanma Araçları 0 20
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Sermaye Piyasası Araçları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Ters Repo 0 10
Repo 0 10
Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı (TL/Döviz) 0 25
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 100
Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0 10
Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu/Yabancı Yatırım Fonu/ Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 100
Varantlar 0 15
Kira sertifikaları (TL/Döviz) 0 20
Gelire Endeksli Senetler 0 20
Gelir Ortaklığı Senetleri 0 20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 100
Yapılandırılmış Borçlanma Araçları 0 15

VGT-Pera 2 Değişken

FONUN ÜNVANI:VAKIF EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. PERA 2 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon, Yönetmeliğin 6’ıncı maddesi kapsamında, Kurulca uygun görülmek koşuluyla fon paylarını, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik gereği kurulan grup emeklilik plan ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla, işveren katkılı grup emeklilik planı sahibi müşterilerimizden Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin talebi üzerine kurulmuş bir grup emeklilik yatırım fonudur. Fon Portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur ve varlık dağılımı önceden belirlenmez.

Fon, değişen piyasa koşullarına göre portföy yapısını belirleyen ve gerektiğinde risk düzeyini de artıran dinamik bir fon yönetimi stratejisi ile yönetilmektedir.

Fon orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı piyasalarda, TL ve Dövize endeksli sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon opsiyon satıcısı olarak opsiyon sözleşmelerine taraf olamaz.

Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz.

Fon portföy değerinin en fazla %50’si yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır.

FON TUTARI: 1.000.000.000 (Birmilyar TL)

PAY SAYISI: 100.000.000.000 (Yüzmilyar Adet)

KURULUŞ TARİHİ: 21/06/2016

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Garanti PortföyYönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Gürol Sami ÖZER, Engin İREZ, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük %0,00625 (yüz binde altı virgül yirmi beş) Yıllık %2,25 (yüzde iki virgül yirmi sekiz)

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük %0,002055 (yüz binde iki virgül sıfır elli beş) Yıllık %0,75 (yüzde sıfır virgül yetmiş beş)

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL+%2’dir.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık ve İşlem Türü Asgari % azami %

Yurtiçi Ortaklık Payları

0

100

Yabancı Ortaklık Payları

0

20

Kamu ve Özel Sektör İç Borçlanma Araçları

0

100

Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond)

0

79

Yabancı Borçlanma Araçları

0

20

Ters Repo İşlemleri

0

10

Varantlar

0

15

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Sermaye Piyasası Araçları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Yatırım Fonu/ Borsa Yatırım Fonu/ Yabancı Yatırım Fonu/ Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklıklarının Payları

0

20

Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları

0

20

Yapılandırılmış Yatırım Araçları

0

10

Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL / Döviz)

0

20

İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

0

100

Ulusal ve Uluslararası Piyasalarda İşlem Gören Kıymetli Madenler ile Bu Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları

0

100

Vadeli (TL-Döviz) / Katılma Hesabı (TL-Döviz)

0

25

Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri

0

10

VGY-Pera 3 Değişken

FONUN ÜNVANI:VAKIF EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. PERA 3 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon, Yönetmeliğin 6’ıncı maddesi kapsamında, Kurulca uygun görülmek koşuluyla fon paylarını, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik gereği kurulan grup emeklilik plan ve sözleşmeleri kapsamında yer alan belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmesi amacıyla, işveren katkılı grup emeklilik planı sahibi müşterilerimizden Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin talebi üzerine kurulmuş bir grup emeklilik yatırım fonudur. Fon Portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur ve varlık dağılımı önceden belirlenmez.

Fon, değişen piyasa koşullarına göre portföy yapısını belirleyen ve gerektiğinde risk düzeyini de artıran dinamik bir fon yönetimi stratejisi ile yönetilmektedir.

FON TUTARI: 1.000.000.000 (Birmilyar TL)

PAY SAYISI: 100.000.000.000 (Yüzmilyar Adet)

KURULUŞ TARİHİ: 21/06/2016

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Gürol Sami ÖZER, İbrahim Namık AKSEL, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük %0,00625 (yüz binde altı virgül yirmi beş) Yıllık %2,25 (yüzde iki virgül yirmi sekiz)

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük %0,002055 (yüz binde iki virgül sıfır elli beş) Yıllık %0,75 (yüzde sıfır virgül yetmiş beş)

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL+%2’dir.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık ve İşlem Türü En Az % En Çok %
Türk Ortaklık Payları 0 100
Yabancı Ortaklık Payları 0 20
Kamu İç Borçlanma Araçları 0 100
Kamu Dış Borçlanma Araçları 0 20
Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL/Döviz) 0 100
Özel Sektör Borçlanma Araçları (Borsada İşlem Görmeyen)(TL/Döviz) 0 10
Yabancı Borçlanma Araçları 0 20
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Sermaye Piyasası Araçları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Ters Repo 0 10
Repo 0 10
Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı (TL/Döviz) 0 25
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 100
Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0 10
Yatırım Fonu/Borsa Yatırım Fonu/Yabancı Yatırım Fonu/ Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 100
Varantlar 0 15
Kira sertifikaları (TL/Döviz) 0 20
Gelire Endeksli Senetler 0 20
Gelir Ortaklığı Senetleri 0 20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 100
Yapılandırılmış Borçlanma Araçları 0 15

VGD-Birinci Kamu Borçlanma Araçları

FONUN ÜNVANI:Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmek üzere kurulmuş olan grup emeklilik yatırım fonudur. Fon portföyünün en az %80’ini kamu iç borçlanma araçlarına ve kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repo işlemlerine yatırarak faiz geliri elde etmeyi hedefler. Buna ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir. Orta ve uzun vadeli kamu borçlanma araçları getirilerinden maksimum ölçüde yararlanılarak, yatırımcıların tasarruflarının enflasyon riskine karşı korunması ve düzenli yüksek reel getiri sağlanması hedeflenmektedir.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Faiz geliri elde etmek isteyen ve istikrarlı bir getiri hedefleyen, düşük-orta risk profiline sahip yatırımcılara uygun bir fondur.

FONUN TÜRÜ: Borçlanma Araçları Fonu

FON TUTARI: 200.000.000.-TL

PAY SAYISI: 20.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 100.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 27/12/2005

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Gürol Sami ÖZER, Uğur BOĞDAY, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 5,25

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 2,75

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: Fon karşılaştırma ölçütü olarak; %80 oranında BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi, %10 oranında BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi, %10 oranında BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi kullanılacaktır.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık ve İşlem Türü En Az % En Çok %
Kamu İç Borçlanma Araçları, Kamu Borçlanma Araçlarının konu olduğu Ters Repo 80 100
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) 0 20
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL/Döviz) 0 20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 20
Altın ve Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Yurtiçi Ortaklık Payları 0 20
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL/Döviz) 0 20
Gayrimenkul Sertifikaları  0 20
Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Gelire Endeksli Senetler (TL/Döviz) 0 20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20
Aracı kuruluş ve ortaklık varantı, sertifikaları 0 15
Ters Repo İşlemleri 0 10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0 10

VGE-Dinamik Değişken

FONUN ÜNVANI:Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmek üzere kurulmuş olan grup emeklilik yatırım fonudur. Fon, portföyünün tamamını Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon’un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Değişken fon, yatırım tercihini belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirileceği konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun portföy dağılımını yapacağını düşünen katılımcılar için kurulmuş bir fondur. Şirketin fon yönetimi stratejisi ve uygulamalarına güvenen katılımcılar için uygundur. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4 ile 5 aralığında kalacaktır. Fon yönetiminde, Yönetmeliğin 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Fon, risklerini farklı yatırım araçlarına yönlendirerek getiri risklerini dağıtmak isteyen, orta ve uzun vadeli bir bakış açısıyla her dönemde makul ve istikrarlı olarak sermaye kazancı, temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen yatırımcılara uygun bir fondur.

FONUN TÜRÜ: Değişken Fon

FON TUTARI: 200.000.000.-TL

PAY SAYISI: 20.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 100.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 27/12/2005

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Gürol Sami ÖZER, Barış HOCAOĞLU, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 6,25

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 2,75

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: %25 oranında BIST 100 Endeksi, %45 oranında BIST-KYD DİBS Orta Endeksi, %15 oranında BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi, %15 oranında BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi kullanılacaktır.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık ve İşlem Türü

En Az %

En Çok %

Yurtiçi Ortaklık Payları

10

40

Yutiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları

0

35

Kamu İç Borçlanma Araçları

10

60

Ters Repo İşlemleri

0

10

Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 

0

10

Vadeli/ Katılma Hesabı (TL)

0

25

Gayrimenkul Sertifikaları

0

20

Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları

0

20

Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları

0

20

VGL-Para Piyasası

FONUN ÜNVANI:Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Grup Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmek üzere kurulmuş olan grup emeklilik yatırım fonudur. Fon devamlı olarak portföyünde vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçları yer alan ve portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fondur. Fon, izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapmaktadır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Fon, risk almadan kısa vadeli faiz oranlarının getirilerinden yararlanmak isteyen, düşük risk profiline sahip yatırımcılara uygun olan bir fondur.

FONUN TÜRÜ: Para Piyasası

FON TUTARI: 200.000.000.-TL

PAY SAYISI: 20.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 100.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 27/12/2005

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Gürol Sami ÖZER, Uğur BOĞDAY, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 3

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 2,75

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: %45 oranında BIST-KYD Repo Endeksi (Brüt), %30 oranında BIST-KYD ÖSBA Endeksi (Sabit), %20 oranında BIST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi, %5 oranında BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi kullanılacaktır.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık ve İşlem Türü En Az % En Çok %
Kamu Borçlanma Araçları  0 80
Özel Sektör Borçlanma Araçlar 20 70
Ters Repo İşlemleri 0 80
Kamu Kira Sertifikaları 0 80
Özel Sektör Kira Sertifikaları 0 30
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı 0 25
Gelire Endeksli Senetler (İMKB’ye kote olan) (TL)  0 20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20
Takasbank Para Piyasası İşlemleri ve Organize Para Piyasası İşlemleri 0 10

VEA-Katılım Değişken

FONUN ÜNVANI: Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmek üzere kurulmuş olan grup emeklilik yatırım fonudur. Fon’un yatırım stratejisi: Fon, portföyünü Türkiye’de veya uluslararası piyasalarda ihraç edilen faizsiz yatırım araçları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları ve katılım bankalarında açılan katılma hesaplarından oluşturur. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına ve portföy yöneticisinin beklentilerine bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen ve yatırım stratejisine uygun yerli ve yabancı varlık türlerine yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefler. Fon yönetiminde, Yönetmeliğin 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Fon, Faizsiz enstrümanlara yatırım yapacağından, faizsiz yatırım araçlarını tercih eden yatırımcılar için uygundur.

FONUN TÜRÜ: Değişken Fon

FON TUTARI: 200.000.000.-TL

PAY SAYISI: 20.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI:500.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 05/12/2011

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Actus Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Engin ÖZKAN, Gürol Sami ÖZER, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 6,25

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 5,02

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: Fon portföy yapısı/yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle Eşik Değer belirlenmesi uygun görülmüştür. Fon’un Eşik Değeri BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi’dir.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık ve İşlem Türü En Az % En Çok %
BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Paylar 0 100
Kamu Kira Sertifikaları 0 100
Özel Sektör Kira Sertifikaları 0 100
Yabancı Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları  0 10
Katılma Hesabı (TL/Döviz ) 0 25
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0 20
Gayrimenkul Sertifikası 0 20
Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Paylar 0 20
Türkiye’de ve Uluslararası Piyasalarda İhraç Edilen Gelir Ortaklığı Senetleri (TL/Döviz) 0 20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı, Sertifikaları  0 15

VEC-İkinci Kamu Borçlanma Araçları

FONUN ÜNVANI:Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. İkinci Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmek üzere kurulmuş olan grup emeklilik yatırım fonudur. Fon portföyünün en az %80’ini kamu iç borçlanma araçlarına ve kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repo işlemlerine yatırarak faiz geliri elde etmeyi hedefler. Buna ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir. Orta ve uzun vadeli kamu borçlanma araçları getirilerinden maksimum ölçüde yararlanılarak, yatırımcıların tasarruflarının enflasyon riskine karşı korunması ve düzenli yüksek reel getiri sağlanması hedeflenmektedir.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Fon devlet iç borçlanma senetlerinin getirilerinden faydalanmak isteyen yatırımcılar için uygundur.

FONUN TÜRÜ: Borçlanma Araçları

FON TUTARI: 200.000.000.-TL

PAY SAYISI: 20.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 500.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 05/12/2011

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Actus Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Engin ÖZKAN, Gürol Sami ÖZER, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 5,25

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 4,11

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: %85 oranında BIST-KYD DİBS 365 Gün Endeksi , %5 oranında BIST-KYD Repo Endeksi (Brüt) %5 oranında BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi (TL), %5 oranında BIST 100 Endeksi kullanılacaktır.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık ve İşlem Türü En Az % En Çok %
Kamu İç Borçlanma Araçları + Kamu Borçlanma Araçlarının konu olduğu Ters Repo 80 100
Kamu ve Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) 0 20
Vadeli Mevduat /Katılma Hesabı (TL/Döviz) 0 20
Yurtiçi Ortaklık Payları 0 20
Altın ve Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Yabancı Paylar 0 20
Yabancı Kamu Borçlanma Araçları 0 20
Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 20
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL/Döviz) 0 20
Gayrimenkul Sertifikaları 0 20
Yatırım Fonu Katılma Payları, , Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Gelire Endeksli Senetler (TL/Döviz) 0 20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 20
Aracı kuruluş ve ortaklık varantı, sertifikalar 0 15
Ters Repo İşlemleri 0 10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0 10

VES-Değişken

FONUN ÜNVANI:Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmek üzere kurulmuş olan grup emeklilik yatırım fonudur. Fon, portföyünün tamamını Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon’un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Değişken fon, yatırım tercihini belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirileceği konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun portföy dağılımını yapacağını düşünen katılımcılar için kurulmuş bir fondur. Şirketin fon yönetimi stratejisi ve uygulamalarına güvenen katılımcılar için uygundur. Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir ve Yönetmeliğin 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Fon yüksek riski göze alıp, değişen piyasa koşullarına göre farklı enstrümanların getirilerini elde etmek isteyen yatırımcılar için uygundur.

FONUN TÜRÜ: Değişken Fon

FON TUTARI: 200.000.000.-TL

PAY SAYISI: 20.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 500.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 05/12/2011

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Actus Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Engin ÖZKAN, Gürol Sami ÖZER, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 6,25

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 5,48

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: Fon portföy yapısı/yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle Eşik Değer belirlenmesi uygun görülmüştür. Fon’un Eşik Değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi TL’dir.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık ve İşlem Türü En Az % En Çok %
Yurtiçi Ortaklık Payları 0 100
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 100
Kamu İç Borçlanma Araçları (TL/Döviz) 0 100
Kamu Dış Borçlanma Araçları  0 100
Gelire Endeksli Senetler (TL/Döviz) 0 10
Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları 0 20
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL-Döviz) 0 25
Yabancı Ortaklık Payları 0 20
Yabancı Kamu Borçlanma Araçları 0 20
Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 20
Altın ve Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20
Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları Ve Yatırım Ortaklığı Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı Sertifikalar 0 15
Ters Repo İşlemleri 0 10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0 10

VEY-Katılım Dinamik Değişken

FONUN ÜNVANI:Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon, Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen fon paylarının Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde kurulan grup emeklilik planları ve sözleşmeleri kapsamında belirli kişi ya da kuruluşlara tahsis edilmek üzere kurulmuş olan grup emeklilik yatırım fonudur. Fon’un yatırım stratejisi: Fon, portföyünü Türkiye’de veya uluslararası piyasalarda ihraç edilen faizsiz yatırım araçları, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları ve katılım bankalarında açılan katılma hesaplarından oluşturur. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına ve portföy yöneticisinin beklentilerine bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen ve yatırım stratejisine uygun yerli ve yabancı varlık türlerine yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefler. Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4 ila 5 aralığında kalacaktır. Söz konusu varlık türlerinin portföy içindeki dağılımı beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda yapılmaktadır. Fon yönetiminde, Yönetmeliğin 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.

HANGİ YATIRIMCILAR İÇİN UYGUNDUR?

Fon, Faizsiz enstrümanlara yatırım yapacağından, faizsiz yatırım araçlarını tercih eden yatırımcılar için uygundur.

FONUN TÜRÜ: Değişken Fon

FON TUTARI: 200.000.000.-TL

PAY SAYISI: 20.000.000.000 Adet

FON BAŞLANGIÇ TUTARI: 100.000.-TL

KURULUŞ TARİHİ: 08/09/2010

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Gürol Sami ÖZER, Serhad SATOĞLU, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 6,25

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük yüzbinde 2,75

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: Fon karşılaştırma ölçütü olarak; %50 oranında BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları, %30 oranında Katılım 50 Endeksi, %5 oranında BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları, %15 oranında BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi kullanılacaktır.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık ve İşlem Türü

En Az %

En Çok %

BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Paylar

20

50

Kamu Kira Sertifikaları

30

70

Katılma Hesabı (TL/Döviz)

0

15

Özel Sektör Kira Sertifikaları

0

15

Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL)

0

20

Gayrimenkul Sertifikası

0

20

Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları,  Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yatırım Ortaklığı Payları

0

20

Yabancı Kamu ve Özel Sektör Kira Sertifikaları

0

10

Türkiye’de ve Uluslararası Piyasalarda İhraç Edilen Gelir Ortaklığı Senetleri (TL-Döviz)

0

20

Devlet Katkılı Emeklilik Yatırım Fonlarımızın
Detaylı Fon Bilgileri

VEI-Katkı

FONUN ÜNVANI:Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

HALKA ARZ TARİHİ:30.04.2013

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile kurulmuştur. Fon, Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri ve/veya kira sertifikalarına fon portföyünün en az %75’i oranında yatırım yapar. Bununla birlikte, BIST 100 endeksindeki paylara, Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve katılma hesaplarına, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçları ve kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına da fon portföyünün en fazla %25’i oranında yatırım yapılabilir. Fon portföyüne, fon portföyünün azami %1’i oranında BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo sözleşmeleri dahil edilebilir ve fon varlıkları Takasbank para piyasasında ve Yurtiçi Organize Para Piyasasında değerlendirilebilir. Fon yönetiminde Yönetmeliğin 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.

FONUN TÜRÜ: Katkı Fonu

FON TUTARI: 10.000.000.000 TL

PAY SAYISI: 1.000.000.000.000 Adet

KURULUŞ TARİHİ: 26/04/2013

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Gürol Sami ÖZER, Alim TELCİ, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ:Günlük %0,0001 (milyonda bir) Yıllık %0,0365 (binde üç nokta altmış beş)

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ:Günlük %0,00099 (milyonda dokuz nokta dokuz) Yıllık %0,361 (binde üç nokta altmış bir)

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ:Fon karşılaştırma ölçütü olarak; %85 oranında BIST-KYD DİBS Tüm Endeksi, %8 oranında BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi, %7 oranında BIST 100 Endeksi kullanılacaktır.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık ve İşlem Türü En Az % En Çok %
Hazine Müsteşarlığı Tarafından İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Araçları, Gelir Ortaklığı Senetleri ve Kira Sertifikaları  75 100
Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı, Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar Tarafından İhraç Edilen Borçlanma Araçları Veya Kaynak Kuruluşu Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikaları 0 15
BİST 100 Endeksindeki Ortaklık Payları 0 15
BIST Ters Repo, Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0 1

VER-Katılım Katkı

FONUN ÜNVANI:Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

HALKA ARZ TARİHİ:30.04.2013

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon’un yatırım stratejisi bireysel emeklilik sistemi katılımcılarının devlet katkısı tutarlarının değerlendirilmesidir. Fon, portföyünün en az %75’i oranında Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Türk lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarına yatırım yapar. Bununla beraber BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerinde yer alan ortaklık paylarına, Türk Lirası cinsinden katılma hesaplarına, borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına portföyün en fazla %25’i oranında yatırım yapılabilir. Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Yönetmeliğin 20. maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.

FONUN TÜRÜ: Katkı Fonu

FON TUTARI: 10.000.000.000 TL

PAY SAYISI: 1.000.000.000.000 Adet

KURULUŞ TARİHİ: 26/04/2013

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Gürol Sami ÖZER, Uğur BOĞDAY, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük %0,0001 (milyonda bir) Yıllık %0,0365 (binde üç nokta altmış beş)

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük %0,00099 (milyonda dokuz nokta dokuz) Yıllık %0,361 (binde üç nokta altmış bir)

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: Fonun karşılaştırma ölçütü olarak; %78 oranında BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi, %10 oranında BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi, %7 oranında Katılım 50 Endeksi, %5 oranında BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi kullanılacaktır.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık Türü En Az % En Çok %
Hazine Müsteşarlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Gelir Ortaklığı Senetleri veya Kira Sertifikalar 75 100
Türk Lirası Cinsinden;  Katılma Hesabı, Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Kaynak Kuruluşu Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikaları 0 15
BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar 0 15

Fonun yönetiminde aşağıdaki portföy sınırlamaları uygulanır:

  • Tek bir bankada katılma hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün yüzde üçünü aşamaz.
  • Tek bir banka tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına fon portföyünün binde onbeşinden fazlası yatırılamaz.
  • Tek bir hisse senedine fon portföyünün yüzde birinden fazla yatırım yapılamaz.

OKS Fonlarımızın Detaylı Fon bilgileri

VKJ-Başlangıç

FONUN ÜNVANI:VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

HALKA ARZ TARİHİ: 02.01.2017

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Otomatik Katılım Sistemi için Başlangıç Fonu olarak tanımlanan Fonun portföyünün yüzde altmışı, Türk Lirası cinsinden mevduat veya katılma hesabında; en az yüzde yirmisi Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden 180 gün vadeli veya vadesine 180 gün kalmış borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikalarında, kalanı ters repoda, Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemlerinde yatırımına yönlendirilir.

FON TUTARI: 1.000.000.000 (Birmilyar TL)

PAY SAYISI: 100.000.000.000 (Yüzmilyar Adet)

KURULUŞ TARİHİ: 28.12.2016

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Gürol Sami ÖZER, Alper KOÇ, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük %0,002986 (yüzbinde iki virgül dokuzyüzseksenaltı) Yıllık %1,09 (yüzde bir virgül sıfır dokuz)

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük %0,002328 (yüzbinde iki virgül üçyüzyirmisekiz) Yıllık %0,85 (yüzde sıfır virgül seksen beş)

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: Fonun Karşılaştırma Ölçütü; %60 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi, %20 BIST-KYD Repo Endeksi (Brüt), %20 BIST-KYD DIBS 91 Gün Endeksi kullanılacaktır.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık Türü En Az % En Çok %
Türk Lirası cinsinden mevduat veya katılma hesabı* 60 60
Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden 180 gün vadeli veya vadesine azami 180 gün kalmış borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları 20 40
Ters repo 0 10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0 10

VKE-Başlangıç Katılım

FONUN ÜNVANI:VAKIF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU

HALKA ARZ TARİHİ:

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Otomatik Katılım Sistemi için Başlangıç Katılım Fonu olarak tanımlanan Fon’un portföyünün tamamının en az yüzde altmışı Türk Lirası cinsinden katılma hesabında olmak üzere, kalanı Türk Lirası cinsinden Müsteşarlıkça ihraç edilen 180 gün vadeli veya vadesine azami 180 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarında yatırıma yönlendirilir

FON TUTARI: 1.000.000.000 (Birmilyar TL)

PAY SAYISI: 100.000.000.000 (Yüzmilyar Adet)

KURULUŞ TARİHİ: 28.12.2016

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Gürol Sami ÖZER, Uğur BOĞDAY, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük %0,002986 (yüzbinde iki virgül dokuzyüzseksenaltı) Yıllık %1,09 (yüzde bir virgül sıfır dokuz)

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük %0,002328 (yüzbinde iki virgül üçyüzyirmisekiz) Yıllık %0,85 (yüzde sıfır virgül seksen beş)

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: Fonun karşılaştırma ölçütü olarak; %80 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi, %20 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi kullanılacaktır.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Varlık Türü En Az % En Çok %
Türk Lirası cinsinden katılma hesabı* 60 100
Müsteşarlıkça ihraç edilen Türk Lirası cinsinden 180 gün vadeli veya vadesine azami 180 gün kalmış gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları 0 40

VED-OKS Muhafazakar Katılım Değişken

FONUN ÜNVANI:Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Muhafazakar Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

HALKA ARZ TARİHİ:

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon, portföyünü Türkiye’de veya uluslararası piyasalarda ihraç edilen kira sertifikalarından, faizsiz yatırım araçlarından, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarından, katılım bankalarında açılan katılma hesaplarından ve diğer faizsiz yatırım araçlarından oluşturur. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına ve portföy yöneticisinin beklentilerine bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefler. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. Fon, “Muhafazakâr Değişken” tanımına uygun şekilde risk değeri 1 ile 2 aralığında kalacak şekilde yönetilir.


Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz.


FONUN TÜRÜ:

FON TUTARI:1.000.000.000 (Birmilyar TL)

PAY SAYISI:100.000.000.000 (Yüzmilyar Adet)

KURULUŞ TARİHİ:14.06.2017

PORTFÖY YÖNETİCİSİ:Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ:Ender ŞENOL, Gürol Sami ÖZER, Serhad SATOĞLU, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ:Günlük %0,002986 (yüzbinde iki virgül dokuzyüzseksenaltı) Yıllık %1,09 (yüzde bir virgül sıfır dokuz)

FON İŞLETİM KESİNTİSİ:Günlük %0,002328 (yüzbinde iki virgül üçyüzyirmisekiz) Yıllık %0,85 (yüzde sıfır virgül seksen beş)

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: Fon’un Eşik Değeri BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %1’dir.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Portföy Sınırlamaları Asgari % Azami  %
BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Ortaklık Payları  0 100
Katılma Hesapları (TL/Döviz) 0 25
Kamu Kira Sertifikaları 0 100
Özel Sektör Kira Sertifikaları 0 100
Yabancı Kira Sertifikaları 0 20
Altın ve Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL/Döviz) 0 100
Gelire Endeksli Senetler (TL/Döviz) 0 100
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL/Döviz) 0 100
Gayrimenkul Sertifikası (TL/Döviz) 0 20
Katılım Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçlarına ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Vaad Sözleşmeleri 0 10

VEO-OKS Agresif Katılım Değişken

FONUN ÜNVANI:Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

HALKA ARZ TARİHİ:

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon, portföyünü Türkiye’de veya uluslararası piyasalarda ihraç edilen kira sertifikalarından, faizsiz yatırım araçlarından, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarından, katılım bankalarında açılan katılma hesaplarından ve diğer faizsiz yatırım araçlarından oluşturur. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına ve portföy yöneticisinin beklentilerine bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefler. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. Fon, “Atak Değişken” tanımına uygun şekilde risk değeri 4 ile 5 aralığında kalacak şekilde yönetilir.
Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz.


FONUN TÜRÜ:

FON TUTARI:1.000.000.000 (Birmilyar TL)

PAY SAYISI:100.000.000.000 (Yüzmilyar Adet)

KURULUŞ TARİHİ:14.06.2017

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Gürol Sami ÖZER, Serhad SATOĞLU, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ:Günlük %0,002986 (yüzbinde iki virgül dokuzyüzseksenaltı) Yıllık %1,09 (yüzde bir virgül sıfır dokuz)

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ:Günlük %0,002328 (yüzbinde iki virgül üçyüzyirmisekiz) Yıllık %0,85 (yüzde sıfır virgül seksen beş)

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ:Fon’un Eşik Değeri BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %2’dir.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Portföy Sınırlamaları Asgari % Azami  %
BIST Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerindeki Ortaklık Payları  0 100
Katılma Hesapları (TL/Döviz) 0 25
Kamu Kira Sertifikaları 0 100
Özel Sektör Kira Sertifikaları 0 100
Yabancı Kira Sertifikaları 0 20
Altın ve Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL/Döviz) 0 100
Gelire Endeksli Senetler (TL/Döviz) 0 100
Gelir Ortaklığı Senetleri (TL/Döviz) 0 100
Gayrimenkul Sertifikası (TL/Döviz) 0 20
Katılım Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Katılım Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçlarına ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları, Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Vaad Sözleşmeleri 0 10

VEP-OKS Temkinli Değişken

FONUN ÜNVANI:Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

HALKA ARZ TARİHİ:

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon’un yatırım stratejisi Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik’in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran, sermaye kazancı ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon’un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan faydalanmak amacıyla fon portföyünde bulunan yatırım araçları üzerinden alım satım işlemleri yapabilir. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. Fon, “Temkinli Değişken” tanımına uygun şekilde 1 ile 2 aralığında kalacak şekilde yönetilir.


Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz.


FONUN TÜRÜ:

FON TUTARI:1.000.000.000 (Birmilyar TL)

PAY SAYISI:100.000.000.000 (Yüzmilyar Adet)

KURULUŞ TARİHİ: 14/06/2017

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Gürol Sami ÖZER, Serhad SATOĞLU, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ:Günlük %0,002986 (yüzbinde iki virgül dokuzyüzseksenaltı) Yıllık %1,09 (yüzde bir virgül sıfır dokuz)

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ:Günlük %0,002328 (yüzbinde iki virgül üçyüzyirmisekiz) Yıllık %0,85 (yüzde sıfır virgül seksen beş)

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ:Fon’un Eşik Değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1’dir.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Portföy Sınırlamaları Asgari % Azami  %
Yurtiçi Ortaklık Payları 0 100
Yabancı Ortaklık Payları 0 20
Kamu İç Borçlanma Araçları 0 100
Kamu Dış Borçlanma Araçları 0 20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 100
Kamu Kira Sertifikaları 0 100
Özel Sektör Kira Sertifikaları 0 100
Yabancı Borçlanma Araçları 0 20
Ters Repo İşlemleri 0 10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0 10
Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı (Döviz/TL) 0 25
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçlarına ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Gayrimenkul Sertifikası (TL/Döviz) 0 20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20
Gelir Ortaklığı Senetleri 0 20
Varantlar 0 15
Vaad Sözleşmeleri 0 10

VEV-OKS Dengeli Değişken

FONUN ÜNVANI:Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

HALKA ARZ TARİHİ:

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik’in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran, sermaye kazancı ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon’un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan faydalanmak amacıyla fon portföyünde bulunan yatırım araçları üzerinden alım satım işlemleri yapabilir. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon, “Dengeli Değişken” tanımına uygun şekilde SPK risk skalasına göre hesaplanacak risk değeri 3 ile 4 aralığında kalacak şekilde yönetilir.
Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz.


FONUN TÜRÜ:

FON TUTARI:1.000.000.000 (Birmilyar TL)

PAY SAYISI:100.000.000.000 (Yüzmilyar Adet)

KURULUŞ TARİHİ: 14/06/2017

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Gürol Sami ÖZER, Serhad SATOĞLU, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük %0,002986 (yüzbinde iki virgül dokuzyüzseksenaltı) Yıllık %1,09 (yüzde bir virgül sıfır dokuz)

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük %0,002328 (yüzbinde iki virgül üçyüzyirmisekiz) Yıllık %0,85 (yüzde sıfır virgül seksen beş)

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ:Fon’un Eşik Değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1,5’tur.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Portföy Sınırlamaları Asgari % Azami  %
Yurtiçi Ortaklık Payları 0 100
Yabancı Ortaklık Payları 0 20
Kamu İç Borçlanma Araçları 0 100
Kamu Dış Borçlanma Araçları 0 20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 100
Kamu Kira Sertifikaları 0 100
Özel Sektör Kira Sertifikaları 0 100
Yabancı Borçlanma Araçları 0 20
Ters Repo İşlemleri 0 10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0 10
Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı (Döviz/TL) 0 25
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçlarına ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Gayrimenkul Sertifikası (TL/Döviz) 0 20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20
Gelir Ortaklığı Senetleri 0 20
Varantlar 0 15
Vaad Sözleşmeleri 0 10

VGC-OKS Dinamik Değişken

FONUN ÜNVANI:Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

HALKA ARZ TARİHİ:

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik’in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran, sermaye kazancı ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon’un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan faydalanmak amacıyla fon portföyünde bulunan yatırım araçları üzerinden alım satım işlemleri yapabilir. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. Fon, “Dinamik Değişken” tanımına uygun şekilde 4 ile 5 aralığında kalacak şekilde yönetilir.

Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz.

FONUN TÜRÜ: Katkı Fonu

FON TUTARI:1.000.000.000 (Birmilyar TL)

PAY SAYISI:100.000.000.000 (Yüzmilyar Adet)

KURULUŞ TARİHİ: 14/06/2017

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Gürol Sami ÖZER, Serhad SATOĞLU, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ:Günlük %0,002986 (yüzbinde iki virgül dokuzyüzseksenaltı) Yıllık %1,09 (yüzde bir virgül sıfır dokuz)

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük %0,002328 (yüzbinde iki virgül üçyüzyirmisekiz) Yıllık %0,85 (yüzde sıfır virgül seksen beş)

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ:Fon’un Eşik Değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %2’dir.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Portföy Sınırlamaları Asgari % Azami  %
Yurtiçi Ortaklık Payları 0 100
Yabancı Ortaklık Payları 0 20
Kamu İç Borçlanma Araçları 0 100
Kamu Dış Borçlanma Araçları 0 20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 100
Kamu Kira Sertifikaları 0 100
Özel Sektör Kira Sertifikaları 0 100
Yabancı Borçlanma Araçları 0 20
Ters Repo İşlemleri 0 10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0 10
Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı (Döviz/TL) 0 25
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçlarına ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Gayrimenkul Sertifikası (TL/Döviz) 0 20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20
Gelir Ortaklığı Senetleri 0 20
Varantlar 0 15
Vaad Sözleşmeleri 0 10

VGF-OKS Agresif Değişken

FONUN ÜNVANI:Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

HALKA ARZ TARİHİ:

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik’in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran, sermaye kazancı ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon’un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan faydalanmak amacıyla fon portföyünde bulunan yatırım araçları üzerinden alım satım işlemleri yapabilir. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. Fon, “Agresif Değişken” tanımına uygun şekilde risk değeri 5 ile 7 aralığında kalacak şekilde yönetilir.

FONUN TÜRÜ:

FON TUTARI:1.000.000.000 (Birmilyar TL)

PAY SAYISI:100.000.000.000 (Yüzmilyar Adet)

KURULUŞ TARİHİ: 14/06/2017

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Gürol Sami ÖZER, Serhad SATOĞLU, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ: Günlük %0,002986 (yüzbinde iki virgül dokuzyüzseksenaltı) Yıllık %1,09 (yüzde bir virgül sıfır dokuz)

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ: Günlük %0,002328 (yüzbinde iki virgül üçyüzyirmisekiz) Yıllık %0,85 (yüzde sıfır virgül seksen beş)

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ:Fon’un eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %3’tür.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Portföy Sınırlamaları Asgari % Azami  %
Yurtiçi Ortaklık Payları 0 100
Yabancı Ortaklık Payları 0 20
Kamu İç Borçlanma Araçları 0 100
Kamu Dış Borçlanma Araçları 0 20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 100
Kamu Kira Sertifikaları 0 100
Özel Sektör Kira Sertifikaları 0 100
Yabancı Borçlanma Araçları 0 20
Ters Repo İşlemleri 0 10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0 10
Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı (Döviz/TL) 0 25
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçlarına ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Gayrimenkul Sertifikası (TL/Döviz) 0 20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20
Gelir Ortaklığı Senetleri 0 20
Varantlar 0 15
Vaad Sözleşmeleri 0 10

VGG-OKS Dengeli Katılım Değişken

FONUN ÜNVANI:Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

HALKA ARZ TARİHİ:

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon, portföyünü Türkiye’de veya uluslararası piyasalarda ihraç edilen kira sertifikalarından, faizsiz yatırım araçlarından, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarından, katılım bankalarında açılan katılma hesaplarından ve diğer faizsiz yatırım araçlarından oluşturur. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına ve portföy yöneticisinin beklentilerine bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefler. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. Fon, “Dengeli Değişken” tanımına uygun şekilde risk değeri 3 ile 4 aralığında kalacak şekilde yönetilir.

Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz.


FONUN TÜRÜ:

FON TUTARI: 1.000.000.000 (Birmilyar TL)

PAY SAYISI: 100.000.000.000 (Yüzmilyar Adet)

KURULUŞ TARİHİ: 14/06/2017

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Gürol Sami ÖZER, Serhad SATOĞLU, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ:Günlük %0,002986 (yüzbinde iki virgül dokuzyüzseksenaltı) Yıllık %1,09 (yüzde bir virgül sıfır dokuz)

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ:Günlük %0,002328 (yüzbinde iki virgül üçyüzyirmisekiz) Yıllık %0,85 (yüzde sıfır virgül seksen beş)

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ:Fon’un Eşik Değeri BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %1,5’tur.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Portföy Sınırlamaları Asgari % Azami  %
Yurtiçi Ortaklık Payları 0 100
Yabancı Ortaklık Payları 0 20
Kamu İç Borçlanma Araçları 0 100
Kamu Dış Borçlanma Araçları 0 20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 100
Kamu Kira Sertifikaları 0 100
Özel Sektör Kira Sertifikaları 0 100
Yabancı Borçlanma Araçları 0 20
Ters Repo İşlemleri 0 10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0 10
Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı (Döviz/TL) 0 25
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçlarına ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Gayrimenkul Sertifikası (TL/Döviz) 0 20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20
Gelir Ortaklığı Senetleri 0 20
Varantlar 0 15
Vaad Sözleşmeleri 0 10

VGH-OKS Atak Katılım Değişken

FONUN ÜNVANI:Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

HALKA ARZ TARİHİ:

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Fon, portföyünü Türkiye’de veya uluslararası piyasalarda ihraç edilen kira sertifikalarından, faizsiz yatırım araçlarından, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarından, katılım bankalarında açılan katılma hesaplarından ve diğer faizsiz yatırım araçlarından oluşturur. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına ve portföy yöneticisinin beklentilerine bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefler. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. Fon, “Atak Değişken” tanımına uygun şekilde risk değeri 4 ile 5 aralığında kalacak şekilde yönetilir.

Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80’i ve fazlası olamaz.


FONUN TÜRÜ:

FON TUTARI:1.000.000.000 (Birmilyar TL)

PAY SAYISI:100.000.000.000 (Yüzmilyar Adet)

KURULUŞ TARİHİ: 14/06/2017

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Gürol Sami ÖZER, Serhad SATOĞLU, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ:Günlük %0,002986 (yüzbinde iki virgül dokuzyüzseksenaltı) Yıllık %1,09 (yüzde bir virgül sıfır dokuz)

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ:Günlük %0,002328 (yüzbinde iki virgül üçyüzyirmisekiz) Yıllık %0,85 (yüzde sıfır virgül seksen beş)

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ:Fon’un Eşik Değeri BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %2’dir.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

Portföy Sınırlamaları Asgari % Azami  %
Yurtiçi Ortaklık Payları 0 100
Yabancı Ortaklık Payları 0 20
Kamu İç Borçlanma Araçları 0 100
Kamu Dış Borçlanma Araçları 0 20
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 100
Kamu Kira Sertifikaları 0 100
Özel Sektör Kira Sertifikaları 0 100
Yabancı Borçlanma Araçları 0 20
Ters Repo İşlemleri 0 10
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0 10
Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı (Döviz/TL) 0 25
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20
Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen Para ve Sermaye Piyasası Araçlarına ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Gayrimenkul Sertifikası (TL/Döviz) 0 20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20
Gelir Ortaklığı Senetleri 0 20
Varantlar 0 15
Vaad Sözleşmeleri 0 10

VGK-OKS Katılım Standart

FONUN ÜNVANI: Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu

HALKA ARZ TARİHİ:

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Hazine Müsteşarlığının “Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusunda (2016/30) Değişiklik Yapılması Hakkında Sektör Duyurusu (2017/2)” belirtilen yatırım stratejisi, bu izahnamenin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar, Yönetmelik ve Rehber’de belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir.

FONUN TÜRÜ:

FON TUTARI:1.000.000.000 (Birmilyar TL)

PAY SAYISI:100.000.000.000 (Yüzmilyar Adet)

KURULUŞ TARİHİ: 27/11/2017

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Gürol Sami ÖZER, Serhad SATOĞLU, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ:Günlük %0,002986 (yüzbinde iki virgül dokuzyüzseksenaltı) Yıllık %1,09 (yüzde bir virgül sıfır dokuz)

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ:Günlük %0,002328 (yüzbinde iki virgül üçyüzyirmisekiz) Yıllık %0,85 (yüzde sıfır virgül seksen beş)

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: Fon’un Eşik Değeri BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi + %1,5’tur.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ Asgari % Azami  %
Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları 50 90
Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları*, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları 10 50
TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları ve yatırım ortaklığı payları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipotek ve varlığa dayalı menkul kıymetler, vaad sözleşmeleri ve Hazine Müsteşarlığınca uygun bulunan diğer yatırım araçları 0 30
Türk Lirası Cinsinden Katılma Hesabı** 0 40

*Girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında yatırıma yönlendirilen tutar toplam fon portföyünün yüzde birinden az olamaz. Bu şartın 01.01.2019’a kadar sağlanması zorunludur.

** Bu kapsamda yatırıma yönlendirilen fon tutarının asgari %10’u altı ay ve daha uzun katılma hesaplarında değerlendirilir. Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün % 15’ini aşamaz.

VGZ-OKS Standart

FONUN ÜNVANI: Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu

HALKA ARZ TARİHİ:

FONUN YATIRIM STRATEJİSİ/AMACI:

Hazine Müsteşarlığının “Bireysel Emeklilik Sistemi, Otomatik Katılım Uygulama Esasları Hakkında Sektör Duyurusunda (2016/30) Değişiklik Yapılması Hakkında Sektör Duyurusu (2017/2)” belirtilen yatırım stratejisi, bu izahnamenin 2.4 nolu maddesinde belirtilen asgari ve azami oranlar, Yönetmelik ve Rehber’de belirtilen sınırlamalar çerçevesinde fon portföyü yatırıma yönlendirilir.

FONUN TÜRÜ:

FON TUTARI:1.000.000.000 (Birmilyar TL)

PAY SAYISI:100.000.000.000 (Yüzmilyar Adet)

KURULUŞ TARİHİ: 27/11/2017

PORTFÖY YÖNETİCİSİ: Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.

FON KURULU ÜYELERİ: Ender ŞENOL, Gürol Sami ÖZER, Alper KOÇ, Nesrin KAYĞUN, Taner YAVUZ

FON DENETÇİSİ: Birgül BATAL

FON MÜDÜRÜ: Gürol Sami ÖZER

FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ:Günlük %0,002986 (yüzbinde iki virgül dokuzyüzseksenaltı) Yıllık %1,09 (yüzde bir virgül sıfır dokuz)

FON İŞLETİM GİDER KESİNTİSİ:Günlük %0,002328 (yüzbinde iki virgül üçyüzyirmisekiz) Yıllık %0,85 (yüzde sıfır virgül seksen beş)

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI:

ÜNVANI % ÖDENMİŞ SERMAYE
T.Vakıflar Bankası T.A.O. 53,9 14.283.500 TL
Güneş Sigorta A.Ş. 37,0 9.805.000 TL
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8,0 2.120.000 TL
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı 1,0 265.000 TL
Güneş Turizm Otomotiv Endüstri ve Ticaret A.Ş. 0,1 26.500 TL
TOPLAM 100,0 26.500.000 TL

PERFORMANS KRİTERİ: Fon'un Eşik Değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) Endeksi + %1,5'tur.

ALIM-SATIM SAATLERİ: 11:00

YATIRIM SINIRLAMALARI:

VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ Asgari % Azami  %
Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetleri veya kira sertifikaları 50 90
Girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları*, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, Türkiye Varlık Fonu ve/veya altyapı projelerine yatırım amacıyla kurulmuş şirketlerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçları 10 50
Ters repo, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri, TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ve niteliği itibari ile borçlanma aracı olduğu Kurulca kabul edilecek sermaye piyasası araçları, TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikaları, BIST 100 Endeksindeki, BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile bunlara dayalı sermaye piyasası araçları, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklığı payları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipotek ve varlığa dayalı menkul kıymetler, aracı kuruluş ve ortaklık varantı, vaad sözleşmeleri ve Hazine Müsteşarlığınca uygun bulunan diğer yatırım araçları 0 30
Ters repo, Takasbank para piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemleri 0 2
Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı** 0 40

*Girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarında yatırıma yönlendirilen tutar toplam fon portföyünün yüzde birinden az olamaz. Bu şartın 01.01.2019’a kadar sağlanması zorunludur.

** Bu kapsamda yatırıma yönlendirilen fon tutarının asgari %10’u altı ay ve daha uzun katılma hesaplarında değerlendirilir. Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün % 6’ini aşamaz.

Fon Performansları

Fon performanslarını görüntüleyebilmek için tıklayınız.